SORTER

Sorter birbiri ile tepkimeye giren çökelti oluşturan birçok gübrenin başarı ile karışmasını ve çözünmesini sağlar. Aynı zamanda birbiri ile reaksiyona giren ve tepkime gösteren zirai ilaçların ve gübrelerin sulu çözeltide karışmasını sağlar. 

Sorter ilaçlama sulanızdaki pH seviyesini düşürür ve ideal seviyeye getirmenize yardımcı olur. İçeriği sayesinde Ph düşürmenin yanında iyi bir karışım ajanıdır. Her ilaçlamanızda kullanmanız önem taşır. 

Garanti Edilen İçerik  % W/W
Carcoxilic Acide 70

 

Birlikte Kullanılacak Ürün 100 Lt Suya
İnsektisitlerle (Böcek İlaçları İle)  50 cc
Fungusitlerle (Mantar İlaçları ile)  50 cc
Herbisitlerle (Ot İlaçları İle) 50 cc
Akarisitlerle (Akar Öldürücülerle)  50 cc
Defolyantlarla (Yaprak Dökücülerle)  50 cc


Ambalaj Şekli: 500 CC